وب سایت دکتر سجادیه تحت برند "دکترسجاد" فعالیت می نماید.

خواستن قوت بدن

طب اسلام

طب اسلام

طب اسلام تندرستی وبدن عالی باحفظ الصحه وخوراک خوب بدن: طب اسلام همچون فقه اسلام دارای ۴ منبع می باشد... ادامه متن

خواستن قوت دل

سایت دکتر سجاد شعار خود را اصلاح مصرف و خودیابی قرار داده و در این راستا فروشگاه تخصصی اینترنتی با نام حیات کالا طراحی و راه اندازی نموده است .

در این فروشگاه حتی المقدور سعی شده کالاهای اساسی از نوع بهترین در اختیار دوستان قرار گیرد و فروشگاه جوری طراحی گردیده که علاوه بر توجه به جنبه جسمی و برخوردارکردن دوستان از بدنی قوی و عالی؛ توجه به جنبه های شخصیتی هم مدنظر باشد و دوستان از نظر شخصیتی هم در وضعیتی قوی و عالی قرار گیرند

سایت دکتر سجاد هدف خود را از حکمت ۳۸۱ نهج البلاغه مولی الموحدین امیر المومنین علیه السلام انتزاع نموده است . مولا در این حکمت می فرمایند

«ألا و إنّ من البلاء الفاقه، و أشدّ من الفاقه مرض البدن، و أشدّ من مرض البدن مرض القلب ألا و إنّ من النّعم سعه المال و أفضل من سعه المال صحّه البدن و أفضل من صحّه البدن تقوی القلب»

امام علیه السلام ( درباره گرفتاری ها و نعمت ها) فرموده اند:

بدانید که از جمله گرفتاریها بی چیزی است؛ و سخت تر از بی چیزی بیماری تن است؛ و سخت تر از بیماری تن بیماری دل است ( چون لازمه آن از دست دادن نیک بختی های آخرت می باشد).
۲- و بدانید که از جمله نعمتها دارایی فراوان است؛ و بهتر از دارایی فراوان تندرستی است، و بهتر از تندرستی پرهیز دل است ( چون سبب بدست آوردن نیک بختی های همیشگی می باشد).

خوشبخت کسی است که دنبال ذهن عالی، احساس عالی، عمل عالی، خوراک عالی، بدن عالی، مال و ثروت عالی، زندگی دنیا و آخرت عالی و عاقبت عالی و خلاصه عالی پسند برای خود و دیگران باشد اما برایش یک ملاک مطرح است وآن اینست که اینها با حق وصدق باشد.
سعی سایت دکتر سجاد بر آنست که عزیزانی که خواهان رسیدن به مال وبدن و قلب عالی هستند تا حد توان یاری وهمراهی نماید