وب سایت دکتر سجادیه تحت برند "دکترسجاد" فعالیت می نماید.

خواستن قوت بدن

طب اسلام

طب اسلام

طب اسلام تندرستی وبدن عالی باحفظ الصحه وخوراک خوب بدن: طب اسلام همچون فقه اسلام دارای ۴ منبع می باشد... ادامه متن

خواستن قوت دل

مقالات آرامش

سایت دکتر سجاد شعار خود را اصلاح مصرف و خودیابی قرار داده و در این راستا فروشگاه تخصصی اینترنتی با نام حیات کالا طراحی و راه اندازی نموده است .در این فروشگاه حتی المقدور سعی شده کالاهای اساسی از نوع بهترین در اختیار دوستان قرار گیرد و فروشگاه جوری طراحی گردیده که علاوه بر توجه به جنبه جسمی و برخوردارکردن دوستان از بدنی قوی و عالی؛ توجه به جنبه های شخصیتی هم مدنظر باشد و دوستان از نظر شخصیتی هم در وضعیتی قوی و عالی قرار گیرند