جاروبرقي صنعتي دستگاه واکس کفش آبسردکن پنکه
عضویت ورود
سبد خرید
۲۰:۴۰:۳۶ ,یکشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۶
اوقات شرعی
در تجربه 20ساله ام که بیماران بسیار زیادی را ویزیت نموده ام آنچه یافته ام این بوده که نقش خوراک در حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری ها و درمان بیماری ها؛ بسیار اساسی وسرنوشت ساز می باشد. با توجه به اینکه اصل وریشه کلیه بیماری ها از سردی و سرد مزاجی است و خوراکهای های سرد؛ مزاج را به سوی سردی سوق میدهند و ریشه سلامت و طول عمر؛ گرم مزاجی است فلذا بایستی دقت نظر در خوراک مصرفی داشته باشیم. از جمله خوراک های سرد مزاج که پر مصرف می باشد برنج است که در صورتی که کیفیت و کمیت مصرف آن اصلاح ومدیریت شود می‌تواند نقش بزرگ ومهمی در سوق دادن بدن ها به سلامت و پیشگیری از بیماری ها و حتی درمان بیماری ها ایفا نماید. بدین منظوردر راستای مدیریت مصرف صحیح برنج؛ در این سایت برنج به صورت اینترنتی به فروش می رسد تا قدمی کوچک دراین راستا (یعنی حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری ها و درمان بیماری ها ) با کمک شما دوست عزیز برداشته باشیم                    

تشخيص برنج معطر:


برنج‌هاي معطر درتمام مراحل برداشت و نگه‌داري در انبار عطر خاصي را آ زاد مي‌ نمايند که با برنج‌هاي غيرمعطر مانند ارقام اصلاح شده ايراني متفاوت است. برنج‌هاي سفيد معطر را در صورتي که باران خورده نباشد و در انبار خوب نگه‌داري شده باشد، از طريق بوييدن نيز مي‌توان تشخيص داد
. اگر در يک دست برنج معطر ايراني و در دست ديگر رقم اصلاح شده بدون عطر را داشته باشيد و با نزديک کردن جداگانه‌ي هر يک از دست‌ها به بيني و با استشمام به سهولت تفاوتي راحس مي نماييد اين روش از دقت عمل خاصي برخوردار نيست وبه مقدار زياد نمونه نياز دارد. اما يک روش ساده‌تر با دقت بيشتر از آن نيز توسط محققان مورد استفاده قرار مي‌گيرد که عبارت است از: افزودن محلول 7/1 درصد پتاس به دوگرم برنج قهوه‌اي وجوشانيدن آن به مدت 10 دقيقه و سپس بوييدن بخاري که از دهانه لوله خارج مي‌ گرددو مقايسه با شاهدهاي عطري و غيرعطري. از برج دم‌سياه و عنبربو که رقم هاي عطري می باشند و برنج خزر و سپيدرود که فاقد عطرمي باشند مي‌توان به عنوان شاهد استفاده نمود.
مدت زمان جوشانيدن از 10 تا 20 دقيقه متغيرمي باشد. برخي از آزمايشگاه ها قبل از تخمين عطر برنج، اين مخلوط را به مدت 5 دقيقه در 40 تا 50 درجه سانتي‌گراد گرم مي‌کنند و سپس مدت 10 دقيقه مي‌جوشانند. ارقام مختلف برنج از نظر عطر به صورت فاقد عطر، ضعيف، معمولي و قوي طبقه‌بندي مي‌گردند.
کوشش‌هاي زيادي در باره شناخت ماهيت شيميايي عطر انجام يافته است و ترکيباتي که در آن به طور مثبت يا منفي دخالت دارند مورد ارزيابي قرار گرفته است . مواد قابل تبخير برنج شامل هيدروکربن‌ها، الکل‌ها، آلدئيدها، ستن‌ها، اسيدهاي آلي، استرها، فنل‌ها، پيريدين‌ها و پيرازين‌ها هستند که -استيل – پرولين به عنوان ترکيب اصلي تعيين کننده عطر برنج شناخته شده است. در واقع تعداد زيادي از ترکيبات شيميايي باعث بروز عطر برنج مي‌شوند. لايه‌هاي سطحي دانه برنج در تشکيل عطر آن نقش مهمي برعهده دارد. ترکيباتي که در عطر دخالت دارند ممکن است از يک رقم به رقم ديگر متفاوت باشد.


09133253633

info@drsajjad.com

هفت روز هفته 24 ساعته پاسخ گوی شما هستیم.